Cuma , 19 Nisan 2019
Anasayfa » Genel » 63 Adet (T) Plaka Dağıtım ihale şartnamesi
63 Adet (T) Plaka Dağıtım ihale şartnamesi

63 Adet (T) Plaka Dağıtım ihale şartnamesi

2015 / 304 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda 63 adet (T) Plaka; 2886 sayılı yasanın 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü arttırma yöntemi ihale edilecektir.

1-      İhale Düzce Belediyesi Encümeni tarafından Düzce Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu’nda 01 Eylül 2015 Salı günü saat 14:00’da yapılacaktır. Katılımcıların; bu şartname hükümlerince hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne “Alındı Belgesi” karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
2-      Her bir (T) Plaka için KDV Hariç muhammen bedel ve geçici teminatı tutarı (muhammen bedelin %3’ü) aşağıdaki gibidir. Teklif edilecek bedel muhammen bedelin altında olamaz. Muhammen bedelin altında olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Muhammen Bedel                                                         Geçici Teminat Bedeli
(KDV Hariç)
50.000,00 TL                                                                               1.500,00 TL
3-      İhaleye sadece aşağıdaki belgelere sahip Gerçek Kişiler katılabilecektir.
* Vergi Levhası.
* Kayıt olduğu Düzce ili ticaret/sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış kayıt belgesi.
* Katılımcı tarafından “okudum, anladım, aynen kabul ve taahhüt ederim” ibaresi yazılı imzalı şartname.
* Teklif Mektubu.
* Sürücü Belgesi fotokopisi.
* 2015 yılı içerisinde alınmış Adli Sicil Kayıt Belgesi aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12/c maddesinin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar katılamayacaklardır.)
* 86/10553 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen, şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra edeceğini belirtir beyanname.
* Teklif edilen KDV Hariç bedelin %3′ ünden az olmayan tutarda Geçici Teminat makbuzu.
4-      2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesinde belirtilen şahıslar, ihalelere girmekten yasaklı olanlar, gerek doğrudan ve gerekse bir vekil aracılığı ile dağıtıma giremezler. Bu yasaklara aykırı olarak dağıtıma girenler, dağıtım hakkı kazanmış olmasalar bile hak sahiplikleri feshedilerek yatırılan tutarlar gelir kaydedilerek kanunun diğer ilgili müeyyideleri tatbik edilecektir.
5-      İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.
6-      Katılımcılar bu şartname hükümlerince hazırladıkları belgeleri içine koydukları zarfı; üzerinde Ad, Soyad / Unvan bilgileri yazılı, açılabilir yerleri imza/kaşe yapılmış kapalı bir şekilde “Alındı Belgesi” karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir. Teslim edilen zarf hiçbir sebeple geri alınamayacaktır.
7-      Zarflar ihale saatinde; Düzce Belediye Encümeni tarafından alındı sıra numarasına göre ilk teslim edilen zarftan başlayarak açılacaktır. Açılan zarflardan yapılan kontrol sonucu uygun olanlar; teklif edilen fiyat en yüksek olandan en düşüğe olacak şekilde sıralanacaktır. Eşit teklifi verenlerin birden fazla olması halinde eşit teklif veren bu katılımcılar arasında kura çekilişi yapılarak sıralama oluşturulacaktır. Oluşturulan “Katılımcı Listesi” nde ilk 63 kişi “Asıl”, diğerleri “Yedek” olarak değerlendirilecektir.
8-      Asıl listede olanlar; 18 Eylül 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar İhale Bedeli, Katma Değer Vergisi ve İhale Karar Pulu bedellerini yatırarak, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ nde tescil işlemlerini tamamlayıp Düzce Belediyesi’nde “Ticari Taksi Özel Çalışma Ruhsatı” nı almak zorundadır. Söz konusu tarihe kadar bu işlemleri tamamlamayanların hakları iptal edilerek yatırmış oldukları tutarlar gelir kaydedilecektir. Bu şekilde asıl listeden çıkarılan katılımcıların yerine bir defaya mahsus yedek katılımcılar dahil edilecektir. Yedek katılımcıların ilgili işlemlerini tamamlamaları için son tarih 02 Ekim 2015 Cuma günüdür.
9-      Vergi, resim, harçlar ile sözleşme giderleri kiracıya aittir.
10-  İlgili taraflar arasında doğacak her türlü anlaşmazlıklar Düzce İli Adli Makamları’nca çözülecektir.
11-  İş bu şartname 2 sayfa ve bu madde de dahil olmak üzere 11 (onbir) maddeden ibarettir.

Mehmet KELEŞ
Belediye Başkanı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*