Çarşamba , 20 Mart 2019
Anasayfa » Türkiye » İnsani Gelişmeye Geçiş
İnsani Gelişmeye Geçiş

İnsani Gelişmeye Geçiş

17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen “Yoksullukla Mücadeleden İnsani Gelişmeye Geçiş Konferansı” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Bakan Ayşenur İslam konferansta yaptığı konuşmada, Bakanlığının, gerek nitelik gerekse nicelik bakımından Türkiye’nin en önemli sosyal yardım kuruluşu olduğunu söyledi.

Bakanlığının, her il ve ilçede kurulu ve sayıları bine ulaşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığıyla yurt çapında yoksul, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım hizmetlerini yerine getirdiğini anlatan Bakan İslam, sosyal devlet ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen yardımların, ekonomi politikalarının sosyal politikalarla ele alınması anlayışından hareketle yürütüldüğünü vurguladı.

Bakan İslam: İnsanı ekonomik kalkınmanın merkezine koyuyoruz. Bakanlığımızın en önemli hedeflerinden biri, arz odaklı hizmeti, koruyucu ve önleyici yaklaşımı, bütüncül hizmet sunumunu ve disiplinler arası yaklaşımı ele alarak hak ve sorumluluk temelli, aileyi merkeze alan bütüncül sosyal politikalar ile mutlak yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmaktır diyen Bakan İslam, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksullukla mücadele politikalarının başarılı olabilmesi için insanı ekonomik kalkınmanın merkezine koyarak çalışma yürüttüklerini kaydetti. UNDP 2014 yılı İnsani Gelişme Raporu’nda Türkiye’nin, 0,759 endeks değeriyle 186 ülke içinde 69. sırada ve ‘yüksek insani gelişme” sınıfında yer aldığını dile getiren Bakan İslam,

Yaptığımız çalışmalarla 2002’de ülkemizde hanede kişi başına aylık 30 doların altında gelire sahip yaklaşık 136 bin kişi varken, 2012’de bu rakamı sıfırlamış bulunuyoruz

diye konuştu. Aylık 65 doların altında gelirle yaşayan nüfusun ise 2002’de 2,1 milyon kişi olduğunu hatırlatan Bakan İslam, 2012’de ise bu rakamı 46 bin kişiye düşürdüklerine dikkat çekti. Bakan İslam: Sosyal yardım programları çeşitlendi Bakan İslam, Türkiye’nin ekonomi alanında yaşadığı dikkat çekici başarılar ve sosyal, eğitim ve sağlık alanındaki ilerlemeler, yoksullukla mücadeleye ayrılan kaynak ve kurumsal gelişmelerin de yoksulluk rakamlarındaki düşüşe ve insani gelişmeye etkisi olduğunu dile getirdi.

İnsanına dokunan, zor günlerinde yanında olan, vatandaşına hizmet eden devlet anlayışıyla çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Bakan İslam,

Bu bağlamda kapsamlı ve bütüncül politikalar ve destekler aracılığıyla ile sosyal devlet ve refah devleti anlayışının tesisine yönelik olarak son on yılda 100 milyar liralık sosyal yardım harcamasıyla sosyal yardımların ulaştığı kişi sayısını arttırdık. Bu artışı gerçekleştirirken yoksullukla daha etkin mücadele edebilmek için toplumumuzda yaşayan dezavantajlı vatandaşlarımızın yoksulluk durumlarına göre sosyal yardım programlarımızı çeşitlendirdik. Sizlerin de bildiği gibi yoksulluğun birçok nedeni bulunmakta ancak çözümüne yönelik tek bir formül yeterli olmamaktadır. Bu gerçekten hareketle kanıta dayalı sosyal politika kuralları çerçevesinde tematik sosyal yardım programlarımızı başlattık. Örneğin eşi vefat eden ve maddi olarak zorluğa düşen kadınlarımızın yanında olabilmek için 3 yıl önce nakdi yardım programımızı hayata geçirdik. Ayrıca ülkemizde zorunlu askerlik hizmeti sebebiyle hanede çalışan tek erkek askere gittiğinde bazı ailelerimiz geçici yoksulluk riski altında kalabiliyor. Bu gerçekten hareketle ihtiyaç sahibi asker ailelerimize yönelik nakdi sosyal yardım programını başlatarak askerlerimizin bize emaneti ailelerine yönelik desteklerimizi artırdık

dedi.

Bakan İslam: Eğitim yardımları son 10 yılda önemli oranda arttı

Bakan Ayşenur İslam, Bakanlık olarak önem verdikleri konulardan bir diğerinin de çocukların eğitimi olduğunu belirtti.

“Yoksulluğun nesiller arası transferinin engellenmesinde en etkili yöntemlerden birinin eğitim olduğu gerçeğinden hareketle çocukların yüksek yararı gözetilerek tasarladığımız eğitim yardımlarını son 10 yılda büyük oranda arttırdık ve çeşitlendirdik” diyen Bakan İslam, böylece eğitim materyali yardımı, burslar, şartlı eğitim yardımı ve ücretsiz kitap dağıtımı gibi uygulamalarla daha fazla dar gelirli aile ve çocuğun eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmasını sağladıklarını ifade etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının büyük kısmının yoksul hanelerde yaşayan çocuklara yönelik yürütülen eğitim yardımlarına ayrıldığını açıklayan Bakan İslam, “aile yanında destek uygulaması” ile ekonomik yoksulluk içindeki çocukların aileleri yanında desteklenmelerine öncelik verdiklerini kaydetti.

Bakan İslam: Yoksul vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişim imkanlarını kolaylaştırıyoruz. Bakan İslam, yandan engelli ve yaşlılarla yakınlarına da destek olduklarının altını çizdi. Sağlık konusunun da ülke geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Bakan İslam, “Bu gerçekten hareketle yoksul vatandaşlarımızın Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki primlerini Bakanlığımız bütçesinden karşılamak suretiyle yoksul vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişim imkanlarını kolaylaştırıp genişletiyoruz. Şartlı Sağlık Transferi Programı ile de yoksul ailelerimizin çocuklarının sağlıklı gelişimi için önemli katkılar sağlıyoruz” diye konuştu.

Bakan İslam: Mükerrerliğin ve suistimallerin engellenmesine çalışıyoruz Geliştirdikleri “yönetim bilgi sistemleri” ile sosyal yardımlarda mükerrerliğin ve suistimallerin engellenmesine yönelik yoğun çalışmalar yürüttüklerini de bildiren Bakan İslam, sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların sosyo-ekonomik ve demografik bilgilerini belirli periyotlarla gözden geçirdiklerini söyledi. Sosyal Yardım Kartı uygulamasıyla sosyal yardım kuyruklarını ortadan kaldırdıklarına değinen Bakan İslam, gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalara ilişkin de bilgi verdi. Bakan İslam: Temel Sosyal Yardım Kanunu üzerinde de çalışacağız Bakan İslam, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, Sosyal Yardım Karar Destek Sistemi gibi modern altyapıları tam kapasiteyle uygulamaya koymayı hedeflediklerini açıklayarak,

Ulusal Yoksullukla Mücadele Stratejisi’ni önümüzdeki dönemde tamamlayarak yayınlamayı planlıyoruz. Yoksul hanelerin diğer kamu hizmetlerine yönelik ihtiyaçları için Vaka Yönlendirme Sistemini uygulamaya geçirerek, kurumların yoksul hanelere yönlendirilmesini sağlayacak ve sonuçları takip edebileceğiz. Her yıl 6 büyükşehirde mahalle bazlı olarak ‘Sosyal (Risk) Uyum Analizi’ yapılacak,  sosyal yardımlarda Merkezi Risk Tespit ve Teftiş Sistemini kurarak Sosyal Yardım Afet Yönetim Planını tamamlayacak ve Temel Sosyal Yardım Kanunu üzerinde de çalışacağız

ifadelerini kullandı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*