Akçakoca'nın Coğrafi Konumu

41.05 derece Kuzey enlemi ile 31.07 Doğu boylamı üzerinde yer alıyor. Ankara’ya 270, İstanbul’a 243 Km. İl merkezi Düzce ise sadece 37 Km. Kuzeydeki kıyı komşusu Karadeniz Ereğli Zonguldak’a bağlı ve 39 Km. 462 Kilometrekarelik yüzölçümü bulunan ilçenin 8 mahallesi ve 43 köyü var. Toplam arazinin % 40’ına yakını ormanlık veya açık alandır. Sahil şeridi 30 Km. kumsallar ve doğal plajlarla dolu.Ve elbette arazisinin büyük bir kısmı fındıklıklarla kaplıdır. Yüksekliği bin metrenin biraz üstünde olan Kaplandede, Orhan, Kurugöl, Topton Tepesi gibi dağlar derelerin açtığı, çoğu zaman derin, vadilerle bölünmüştür. Yüksek eğimle ve kısa mesafeli derelerin en popüleri İstanbul’un su ihtiyacını karşılamaya katkı için borularla suyu getirilen Melen Çayı olmak üzere 13 belli başlı akarsu görülür. Bunları çoğu yaz aylarında kurur.

Akçakoca’nın iklim özellikleri

Ilıman deniz ikliminin hakim olduğu ilçe, iklim özelikleri bakımından Karadeniz ve Marmara Bölgeleri arasında bir geçiş alanını karakterize etmektedir. Yıllık yağış orta laması 990 mm. olup en sıcak ay ortalaması (Temmuz) 23 derece, en soğuk ay ortalaması (Ocak) 5 derecedir. İlçenin hakim rüzgarı poyrazdır.

Akçakoca Kuzey Anadolu Fay hattına yakın olmakla beraber özellikle kalkerli kayalardan oluşan sağlam zemini sayesinde tarihsel süreç içerisinde depremlerden önemli bir zarar görmemiş tir. Düzce ve Marmara depremlerinde Akçakoca'nın önemli bir zarar görmemesi jeolojik yapısıyla yakından ilgilidir

Akçakoca Sanayi

AKÇAKOCA DEMİR-ÇELİK İHTİSAS OSB: Akçakoca İlçesi Döngelli Köyü mevkiinde yer alan 208 hektarlık alanı kapsayan bir bölgede demir-çelik sanayisine yönelik İhtisas OSB kurulması için 10.06.2013 tarihinde kuruluş dosyası Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmiştir. Önerilen alanda yer seçimi etüdü yapılmış, etüt sonrası ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda alan 88,5 hektar olarak belirlenmiştir.

YENİ AKÇAKOCA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ: 1998 yılında 65 işyeri projesiyle yapımına başlanan site 2009 yılında tamamlanmış olup tüm işyerleri hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bu işyerlerinden 60 adedi faaliyete geçmiş olup, yaklaşık 170 kişilik istihdam sağlanmıştır. Bakanlık tarafından 2.469.755,00 TL kredi kullandırılmıştır.

AKÇAKOCA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ: Akçakoca Küçük Sanayi Sitesi 50 işyeri olarak projelendirilmiş ve tamamı bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan kredi ödenmiş, kooperatif kendisini 2003 yılında feshetmiş, hak sahipleri tapularını almış ve site yönetimini oluşturmuşlardır. Tamamen özel mülkiyet haline gelen sitede yaklaşık 150 kişi istihdam edilmektedir.

Akçakoca Kaymakamlığı, Camii 360 Derece Sanal Gezi Görüntüsü (360tr)

Düzce Merkez'den Akçakoca Merkez'e Ulaşım Bilgisi