Hakkında

DUZCE.COM

Düzce doğu-batı yönünde uzanan D-100 Karayolu ile TEM Otobanı üzerinde yer almaktadır. Bu yollar il merkezinden geçmektedir. Bu konumu ile ilimiz Avrupa ve Asya Kıtaları arasında transit yol üzerinde bulunmaktadır. Düzce, bu konumu ile bir yol kavşağı şehridir.

Düzce-Ankara 236 km, Düzce-İstanbul 217 km, Düzce-Bursa 228 km, Düzce-Kocaeli 106 km, Düzce-Sakarya 69 km dir.

 

AKCAOCA.COM

Akçakoca İstanbul'a 243 km Ankaraya ise 275 km uzaklıktadır. Düzce'den  Akçakoca'ya 38 km lik mesafe çift gidiş-geliş olarak yeşillikler arasındaki bölünmüş yoldan sağlanmaktadır. Batı Karadeniz'de yer alan Akçakoca, tarihi özellikleri ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken yerleşim yerlerinden birisidir.

 

CUMAYERI.COM

Düzce ovasının batı ucunda yer alan Cumayeri ilçesi arazinin düz ve verimli, çerçevesinde bulunan diger yerlesim birimlerinin merkezi durumundadır. Cumayeri ve köylerinde yetistirilmekte olan ekonomik degeri çok yüksek ihracat bitkisi findiğin ve findiğa dayali olarak kurulan fabrikalarin bu gelismede ve bölgesel kalkinmada önemli katkisi olmuştur.

 

CILIMLI.COM

Çilimli İlçesi Kaplandede dağlarının eteklerinde olup Düzce il merkezine 15 km mesafede bulunmaktadır. D-100 karayolu ilçemiz sınırları içinden geçmekte ve ilçe merkezine 5 km mesafededir. Çilimli yüzölçümü 63,8 km² dir. Bunun yaklaşık olarak yarısı dağlık yarısı düzlüktür. 

 

GUMUSOVA.COM

Gümüşova, Düzce İline bağlı bir İlçe olup D-100 Karayolu üzerinde bulunmaktadır. İlçe Düzce iline 18 km mesafede Düzce ovasının bitişiğindedir. Düzce'nin güneybatısında yer alan Gümüşova, batıda Sakarya ili, güneybatıda Bolu ili, güneyde Gölyaka ilçesi, doğuda Çilimli ilçesi ve kuzeyde Cumayeri ilçesiyle komşudur.

 

GOLYAKA.COM

Gölyaka ve çevresinin geçirmiş olduğu tarihi evreler olarak; Gölyaka'yı içine alan toprakların ilk sahipleri Proto Hititleri'dir. M.Ö. 5000 yıllarında Anadolu Trakyası olarak bahsedilen bu topraklarda bir çok yerleşim merkezi oluşturmuşlardır.

Gölyaka İlçesinin İmamlar Köyü iken 1955 yılında Düzce'ye bağlı nahiye olmuş ve 1962 yılında, yakınında bulunan gölden dolayı adı Gölyaka olarak değiştirilmiştir. 

 

KAYNASLI.COM

Kaynaşlı, İstanbul ve Ankara’ya eşit uzaklıktadır (yaklaşık 225’er km). Kaynaşlı’nın çevresindeki çok sayıda ilden kısa sürede ulaşılabilen merkezi konumu, ilçeye özel binek araçlarla ulaşımın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Anadolu’nun her yanından karayoluyla ulaşımı her mevsimde haftanın her günü mümkün kılmaktadır.

 

YIGILCA.COM

Yığılca Batı Karadeniz Bölgesinde Düzce İlinin Kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yüzölçümü 640 km2’dir. Yığılca ilçesi Batıdan Düzce ili ve Akçakoca ilçesi; güneyden Düzce ili Kaynaşlı İlçesi ve Bolu İli hudutları; kuzeyden Zonguldak İlinin Alaplı İlçesi; doğudan Bolu İlinin Mengen İlçesi ile çevrili bulunmaktadır.

Yığılca İlçenin İl merkezine uzaklığı 38 km. olup en yakın komşu kentlerden Adapazarı’na 100 km. Ankara’ya 276 km ve İstanbul’a 234 km uzaklıktadır..

 

BEYKOY.COM

Beyköy , Düzce sınırları içerisinde ve güneyinde, denizden 190 metre yükseklikteki düz bir arazide kurulmuştur. Ortalama eğimi %0-10 arasında olan Beyköy Beldesinin güneyinden Keremali Dağlarından doğup Efteni Gölü’ne dökülen Uğur Suyu Deresi geçmektedir.

Düzce Merkeze 7 km uzaklıkta olup ,Beyköy Halkı çoğunlukla Doğu Karadeniz, Balkanlar ve Kafkasyadan göçlerle gelip yöreye yerleşenlerden oluşmaktadır.

 

KONURALP.COM

Düzce Merkeze bağlı Konuralp Mahallesinde yer alan Antik Şehrin tarihi, M.Ö III. yy uzanmaktadır. Konuralp ilk olarak tarih sahnesine Hypios adı ile çıkıyor. Doğudan batıya uzanan, Küçük Melen ve Tabak Çayları yakınında, ovada son bulan bir tepenin üzerine kurulan kasabanın adı Hypios'dan sonra Kieros olarak anılmaya başlamış. Mariandynlere ve Herekleia Devleti'ne karşı harekete geçen Bithynler, kralları I. Prusias (M.Ö 283 - M.Ö 83)'ın eliyle Sangarios'un doğusundaki Kieros'u zaptettiler. Buraya Bithyn kolonisi yerleştirerek kısa zamanda eskisine göre daha bayındır hale getiren I. Prusias, şehri bir çok abidelerle süsledi ve tahkim ettirdikten sonra adını da değiştirdi. Böylece Kieros M.Ö II.yy sonlarında tarih sahnesinden çekildi. Burası Kralın adına izafeten “Prusias” ismini aldı.

Antik Tiyatro Halk arasında kırk basamaklar olarak bilinen Antik Tiyatro, Helenistik Çağ’da (MÖ 300-30) yapılmıştır. Eklemeleri Roma Dönemi’ne (MÖ 30-MS 300) aittir. Prusias ad Hypium Antik Kent’inde bulunan ve iki kademeli olan tiyatronun sahne arkası duvarı ile ikinci kademenin oturma sıralarının bir bölümü günümüze ulaşmıştır.

Kemerkasım Su Kemerleri; Şehrin eski su tesisatından kalma 11 adet istinat ayağı günümüze kadar gelebilmiştir. Üzerinden geçen su kanallarını taşıdığı sanılan su kemeri, moloz taş ile yapılmıştır.

Atlı Kapı; I. Grup anıt eser Atlı Kapı ve uzantısı surlar, Prusias ad Hypium Antik Kent’inin giriş kapısıdır. Sur duvarları farklı dönemlerde onarım sırasında yazıtlı devşirme malzemeler kullanılmıştır. At kabartmalı kapı lentosu yerel kalker malzemeden yapılmıştır. Lento üzerinde at tasviri ve Grekçe bir yazıt bulunan bir Prusiaslı’nın annesine yaptırdığı mezar steli yer almaktadır.

Roma Köprüsü; Köprü Roma Dönemi’ne aittir. Mevcut ölçüleri 4.80x30.25x3.17, gerçek ölçüleri 4.80x39.20x3.17 metre ebatlarındadır. Özelliği hiç harç kullanılmadan beyaz mermer blokların bir araya getirilmesi ile yapılmış olmasıdır.

Batı Sur Duvarları; 4.70 m yüksekliğinde 118 m uzunluğundadır. Surun batı ucunda devşirme blok taşlar ile örülmüş giriş bulunmaktadır. Surlarda kesme blok taşlar kullanılmış ve harçsız olarak yapılmıştır. Sur duvarları Helenistik ve Roma Dönemlerine ait olmakla beraber Doğu Roma Dönemi’nde onarımlar sırasında devşirme olarak bomos ve diğer mimari parçalarda kullanılmıştır.

Konuralp Müzesi; Prusias ad Hypium Antik Kenti’nin zengin kültürel mirasını yaşatmak üzere kurulan müze, 2003 yılında ziyarete açılmıştır. 3 teşhir salonu, 1 laboratuvar, 2 depo, 1 konferans salonu ve idari bölümlerden oluşur. Müzede, 1.848 arkeolojik, 491 etnografik ve 3.898 sikke olmak üzere toplam 6.237 eser bulunmaktadır.